انتخاب برند:
همه برندها ال جی
ترتیب قیمت:
چاپ
جاروبرقی ال جی مدل VZ9400

مقایسه
موجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VZ9400

LG Vacuum Cleaner Model VZ9400

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 3,860,000 تومان

اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VN 3824H 2400W


مقایسه
موجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VN 3824H

LG Vacuum Cleaner Model VN 3824H

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 3,000,000 تومان

نوع جاروبرقی کیسه ای
نوع فیلتر فیلتر ضد آلرژی HEPA13
گنجایش مخزن 4L
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VI 3870HRS 2400W


مقایسه
موجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VI 3870HRS

LG Vacuum Cleaner Model VI 3870HRS

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 2,880,000 تومان

نوع جاروبرقی کیسه ای
نوع فیلتر HEPA14
طول کابل 6.3m
گنجایش مخزن 4L
میزان صدا 74db
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VN 3822H 2200W


مقایسه
موجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VN 3822H

LG Vacuum Cleaner Model VN 3822H

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 2,400,000 تومان

نوع جاروبرقی کیسه ای
نوع فیلتر فیلتر ضد آلرژی HEPA13
گنجایش مخزن 4
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VB8120H 2000W


مقایسه
موجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VB8120H

LG Vacuum Cleaner Model VB8120H

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 2,200,000 تومان

نوع جاروبرقی جاروبرقی بدون پاکت سری کمپرسور
نوع فیلتر فیلتر ضد آلرژی و قابل شستشوی HEPA12
گنجایش مخزن 1/5L
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VB 8120HRF

مقایسه
موجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VB 8120HRF

LG Vacuum Cleaner Model VB 8120HRF

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 2,200,000 تومان

اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VB 8120HTS

مقایسه
موجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VB 8120HTS

LG Vacuum Cleaner Model VB 8120HTS

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 2,200,000 تومان

اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VB 7720H 2000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VB 7720H

LG Vacuum Cleaner Model VB 7720H

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی مخزنی
طول کابل 8m
گنجایش مخزن 1/2L
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VB 7520H 2000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VB 7520H

LG Vacuum Cleaner Model VB 7520H

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی مخزنی
طول کابل 9M
گنجایش مخزن 1/2L
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VB 7320H 2000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VB 7320H

LG Vacuum Cleaner Model VB 7320H

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی مخزنی
طول کابل 9M
گنجایش مخزن 1/2L
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VB 7120H 2000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VB 7120H

LG Vacuum Cleaner Model VB 7120H

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی مخزنی
نوع فیلتر HEPA12
گنجایش مخزن 1/5L
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VN 2115C

مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VN 2115C

LG Vacuum Cleaner Model VN 2115C

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VN 2316C

مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VN 2316C

LG Vacuum Cleaner Model VN 2316C

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VN 2320C 2000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VN 2320C

LG Vacuum Cleaner Model VN 2320C

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی کیسه ای
نوع فیلتر میکرو
طول کابل 8m
گنجایش مخزن 4L
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VN 2519C 1900W


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VN 2519C

LG Vacuum Cleaner Model VN 2519C

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی کیسه ای
نوع فیلتر HEPA
طول کابل 8m
گنجایش مخزن 5L
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VN 2720 2000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VN 2720

LG Vacuum Cleaner Model VN 2720

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی کیسه ای
نوع فیلتر HEPA
طول کابل 8m
گنجایش مخزن 5L
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VN 2721H 2100W


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VN 2721H

LG Vacuum Cleaner Model VN 2721H

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی کیسه ای
نوع فیلتر HEPA
طول کابل 8m
گنجایش مخزن 5L
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VB 4220H 2000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VB 4220H

LG Vacuum Cleaner Model VB 4220H

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی مخزنی
نوع فیلتر HEPA
گنجایش مخزن 1/2L
میزان صدا 77db
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VN 7120H

مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VN 7120H

LG Vacuum Cleaner Model VN 7120H

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VB9000H


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VB9000H

LG Vacuum Cleaner Model VB9000H

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی جاروی تخت خواب
نوع فیلتر HEPA11,HEPA13
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VN2820H 2000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VN2820H

LG Vacuum Cleaner Model VN2820H

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی کیسه ای
نوع فیلتر HEPA
طول کابل 8m
گنجایش مخزن 5L
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VN2822H 2200W


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VN2822H

LG Vacuum Cleaner Model VN2822H

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی کیسه ای
نوع فیلتر HEPA
طول کابل 8m
گنجایش مخزن 5L
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VN19210C

مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VN19210C

LG Vacuum Cleaner Model VN19210C

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VB20460H

مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VB20460H

LG Vacuum Cleaner Model VB20460H

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VB22480H

مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VB22480H

LG Vacuum Cleaner Model VB22480H

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VB20700H

مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VB20700H

LG Vacuum Cleaner Model VB20700H

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VB20777H

مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VB20777H

LG Vacuum Cleaner Model VB20777H

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VB20720H

مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VB20720H

LG Vacuum Cleaner Model VB20720H

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VI 3870HTS 2400W


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VI 3870HTS

LG Vacuum Cleaner Model VI 3870HTS

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی کیسه ای
نوع فیلتر HEPA14
طول کابل 6.3m
گنجایش مخزن 4L
میزان صدا 74db
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VB8320H 2000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VB8320H

LG Vacuum Cleaner Model VB8320H

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی مخزنی
طول کابل 8m
گنجایش مخزن 1/2L
میزان صدا 77db
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VB8520H 2000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VB8520H

LG Vacuum Cleaner Model VB8520H

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی مخزنی
طول کابل 8m
گنجایش مخزن 1/2L
میزان صدا 74db
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VZ9100


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VZ9100

LG Vacuum Cleaner Model VZ9100

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی جارو شارژی
گنجایش مخزن 0/35 لیتر
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VZ9200


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VZ9200

LG Vacuum Cleaner Model VZ9200

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی جارو شارژی
گنجایش مخزن 0/35 لیتر
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VB 5220H 2000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VB 5220H

LG Vacuum Cleaner Model VB 5220H

گارانتی : گلدیران

گنجایش مخزن 1/2L
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VN 3320 2000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VN 3320

LG Vacuum Cleaner Model VN 3320

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی کیسه ای
گنجایش مخزن 4L
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VN 3322 2200W


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VN 3322

LG Vacuum Cleaner Model VN 3322

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی کیسه ای
گنجایش مخزن 4L
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VB 8720HBK 2000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VB 8720HBK

LG Vacuum Cleaner Model VB 8720HBK

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی مخزنی
طول کابل 8m
گنجایش مخزن 1/2L
میزان صدا 77db
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VB 8520HRF 2000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VB 8520HRF

LG Vacuum Cleaner Model VB 8520HRF

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی مخزنی
طول کابل 8m
گنجایش مخزن 1/2L
میزان صدا 74db
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی ال جی مدل VB 8520HTS 2000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

جاروبرقی ال جی مدل VB 8520HTS

LG Vacuum Cleaner Model VB 8520HTS

گارانتی : گلدیران

نوع جاروبرقی مخزنی
طول کابل 8m
گنجایش مخزن 1/2L
میزان صدا 74db
اطلاعات بیشتر