انتخاب برند:
همه برندها ال جی
ترتیب قیمت:
چاپ
سینما خانگی ال جی مدل LH W359HTS 1200W


مقایسه
موجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH W359HTS

LG Home Theater Model LH W359HTS

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 4,935,000 تومان

قدرت خروجی 1200W
نوع بلندگو Parabula
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 358HTS 1200W


مقایسه
موجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 358HTS

LG Home Theater Model LH 358HTS

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 4,131,000 تومان

قدرت خروجی 1200W
نوع بلندگو Parabula
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 955BH

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 955BH

LG Home Theater Model LH 955BH

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 970XBH 1000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 970XBH

LG Home Theater Model LH 970XBH

گارانتی : گلدیران

قدرت خروجی 1000W
نوع بلندگو Metal punching
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 980XBH 1200W


مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 980XBH

LG Home Theater Model LH 980XBH

گارانتی : گلدیران

قدرت خروجی 1200W
Wi-Fi دارد
نوع بلندگو Metal punching
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 940HTS

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 940HTS

LG Home Theater Model LH 940HTS

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 982XBH

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 982XBH

LG Home Theater Model LH 982XBH

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 985XBH

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 985XBH

LG Home Theater Model LH 985XBH

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 960XBH 1000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 960XBH

LG Home Theater Model LH 960XBH

گارانتی : گلدیران

قدرت خروجی 1000W
نوع بلندگو Jersey Fiber
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 930HTS 500W


مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 930HTS

LG Home Theater Model LH 930HTS

گارانتی : گلدیران

قدرت خروجی 500W
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH KW968HTS

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH KW968HTS

LG Home Theater Model LH KW968HTS

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH K938HTS 427W


مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH K938HTS

LG Home Theater Model LH K938HTS

گارانتی : گلدیران

قدرت خروجی 427W
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH K948HTS 850W

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH K948HTS

LG Home Theater Model LH K948HTS

گارانتی : گلدیران

قدرت خروجی 850W
اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 928HTS

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 928HTS

LG Home Theater Model LH 928HTS

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH K958XBH

مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH K958XBH

LG Home Theater Model LH K958XBH

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
سینما خانگی ال جی مدل LH 369XBH 1000W


مقایسه
ناموجود
ال جی

سینما خانگی ال جی مدل LH 369XBH

LG Home Theater Model LH 369XBH

گارانتی : گلدیران

قدرت خروجی 1000W
نوع بلندگو Metal punching
اطلاعات بیشتر