انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
تلویزیون ال جی مدل OLED65E8GI "65


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65E8GI

LG Television Model OLED65E8GI

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 47,890,000 تومان

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 75SK81000GI "75


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 75SK81000GI

LG Television Model 75SK81000GI

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 36,360,000 تومان

تکنولوژی صفحه ULTRA HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55E8GI "55


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55E8GI

LG Television Model OLED55E8GI

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 35,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65SK79000GI "65


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65SK79000GI

LG Television Model 65SK79000GI

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 32,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55C8GI "55


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55C8GI

LG Television Model OLED55C8GI

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 32,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UK77000GI "65


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UK77000GI

LG Television Model 65UK77000GI

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 31,100,000 تومان

تکنولوژی صفحه UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UK69000GI "65


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UK69000GI

LG Television Model 65UK69000GI

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 30,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SK79000GI "55


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SK79000GI

LG Television Model 55SK79000GI

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 17,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK69000GI "55


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK69000GI

LG Television Model 55UK69000GI

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 16,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK77000GI "55


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK77000GI

LG Television Model 55UK77000GI

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 15,900,000 تومان

تکنولوژی صفحه UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK61000GI "55


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK61000GI

LG Television Model 55UK61000GI

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 15,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49SK79000GI "49


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49SK79000GI

LG Television Model 49SK79000GI

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 14,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UH65200GI "55


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UH65200GI

LG Television Model 55UH65200GI

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 13,800,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UK77000GI "49


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UK77000GI

LG Television Model 49UK77000GI

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 12,900,000 تومان

تکنولوژی صفحه UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65JU821S "65

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65JU821S

GPlus Television Model GTV 65JU821S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 10,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UJ66000GI "49


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UJ66000GI

LG Television Model 49UJ66000GI

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 10,300,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65GU811N "65

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65GU811N

GPlus Television Model GTV 65GU811N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 9,832,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LJ52700GI "49

مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LJ52700GI

LG Television Model 49LJ52700GI

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 8,800,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK6300 "55

مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK6300

LG Television Model 55UK6300

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 8,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 50UM7340 "50


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 50UM7340

LG Television Model 50UM7340

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت بدون تخفیف: 7,200,000 تومان

قیمت نهایی: 7,056,000 تومان

تخفیف


144,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU811N "55

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU811N

GPlus Television Model GTV 55JU811N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 7,000,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU812N "55

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU812N

GPlus Television Model GTV 55JU812N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 6,900,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UK6400 "49


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UK6400

LG Television Model 49UK6400

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 6,700,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49uk6300 "49

مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49uk6300

LG Television Model 49uk6300

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 6,100,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UM7340 "49


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UM7340

LG Television Model 49UM7340

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 6,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LJ52100GI "43

مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LJ52100GI

LG Television Model 43LJ52100GI

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 6,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43uk6400 "43


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43uk6400

LG Television Model 43uk6400

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت بدون تخفیف: 5,600,000 تومان

قیمت نهایی: 5,208,000 تومان

تخفیف


392,001 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 49JU811N "49

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 49JU811N

GPlus Television Model GTV 49JU811N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 5,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 49JU812N "49

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 49JU812N

GPlus Television Model GTV 49JU812N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 5,400,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43UK6300 "43

مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43UK6300

LG Television Model 43UK6300

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 5,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JH512N "50


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JH512N

GPlus Television Model GTV 50JH512N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 4,500,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JH412N "50

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JH412N

GPlus Television Model GTV 50JH412N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 4,400,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43JH512N "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43JH512N

GPlus Television Model GTV 43JH512N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 3,500,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43JH412N "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43JH412N

GPlus Television Model GTV 43JH412N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 3,400,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD512N "32

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD512N

GPlus Television Model GTV 32JD512N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 2,150,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD412N "32

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD412N

GPlus Television Model GTV 32JD412N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 2,100,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED77G7T "77

مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED77G7T

LG Television Model OLED77G7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43UJ75200GI "43

مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43UJ75200GI

LG Television Model 43UJ75200GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40JH412S "40

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40JH412S

GPlus Television Model GTV 40JH412S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40JH512N "40


مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40JH512N

GPlus Television Model GTV 40JH512N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK6400 "55


مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK6400

LG Television Model 55UK6400

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UM7340 "55


مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UM7340

LG Television Model 55UM7340

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LK6100 "43


مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LK6100

LG Television Model 43LK6100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LK6100 "49


مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LK6100

LG Television Model 49LK6100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LK5100 "43


مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LK5100

LG Television Model 43LK5100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LK5100 "49


مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LK5100

LG Television Model 49LK5100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UK6100 "49


مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UK6100

LG Television Model 49UK6100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65EG960T "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65EG960T

LG Television Model 65EG960T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55EC93000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55EC93000GI

LG Television Model 55EC93000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UF95000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UF95000GI

LG Television Model 65UF95000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه SUPER UHD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UF95000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UF95000GI

LG Television Model 55UF95000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه SUPER UHD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 79UG88000GI "79


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 79UG88000GI

LG Television Model 79UG88000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه SUPER UHD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UG87000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UG87000GI

LG Television Model 65UG87000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه SUPER UHD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UG87000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UG87000GI

LG Television Model 55UG87000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه SUPER UHD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UF86000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UF86000GI

LG Television Model 65UF86000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه SUPER UHD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UF86000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UF86000GI

LG Television Model 55UF86000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه SUPER UHD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UF85000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UF85000GI

LG Television Model 65UF85000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه SUPER UHD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UF85000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UF85000GI

LG Television Model 55UF85000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه SUPER UHD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UF85000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UF85000GI

LG Television Model 49UF85000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه SUPER UHD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UF77000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UF77000GI

LG Television Model 55UF77000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه ULTRA HD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UF77000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UF77000GI

LG Television Model 49UF77000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه ULTRA HD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UF69000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UF69000GI

LG Television Model 49UF69000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه ULTRA HD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43UF69000GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43UF69000GI

LG Television Model 43UF69000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه ULTRA HD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UF68000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UF68000GI

LG Television Model 55UF68000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه ULTRA HD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UF64000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UF64000GI

LG Television Model 49UF64000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه ULTRA HD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43UF64000GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43UF64000GI

LG Television Model 43UF64000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه ULTRA HD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55LF65000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55LF65000GI

LG Television Model 55LF65000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 42LF65000GI "42


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 42LF65000GI

LG Television Model 42LF65000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LF63000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LF63000GI

LG Television Model 49LF63000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LF63000GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LF63000GI

LG Television Model 43LF63000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LF62000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LF62000GI

LG Television Model 49LF62000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 42LF62000GI "42


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 42LF62000GI

LG Television Model 42LF62000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 60LF56000GI "60


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 60LF56000GI

LG Television Model 60LF56000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 42LF56000GI "42


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 42LF56000GI

LG Television Model 42LF56000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 32LF56000GI "32


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 32LF56000GI

LG Television Model 32LF56000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LF55000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LF55000GI

LG Television Model 49LF55000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LF54000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LF54000GI

LG Television Model 49LF54000GI

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LF54000GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LF54000GI

LG Television Model 43LF54000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LF51000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LF51000GI

LG Television Model 49LF51000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LF51000GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LF51000GI

LG Television Model 43LF51000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 32LF51000GI "32


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 32LF51000GI

LG Television Model 32LF51000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55EG92000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55EG92000GI

LG Television Model 55EG92000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65EC970T "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65EC970T

LG Television Model 65EC970T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 60UB85000GI "60


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 60UB85000GI

LG Television Model 60UB85000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65G6T "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65G6T

LG Television Model OLED65G6T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65E6GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65E6GI

LG Television Model OLED65E6GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55B6GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55B6GI

LG Television Model OLED55B6GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UH61700GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UH61700GI

LG Television Model 55UH61700GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UH65200GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UH65200GI

LG Television Model 49UH65200GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UH61700GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UH61700GI

LG Television Model 49UH61700GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43UH65200GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43UH65200GI

LG Television Model 43UH65200GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43UH61700GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43UH61700GI

LG Television Model 43UH61700GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55LB67000GI

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55LB67000GI

LG Television Model 55LB67000GI

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LH55500GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LH55500GI

LG Television Model 49LH55500GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LH54100GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LH54100GI

LG Television Model 49LH54100GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LH51300GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LH51300GI

LG Television Model 49LH51300GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED