انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
تلویزیون ال جی مدل 65NAN080 "65


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65NAN080

LG Television Model 65NAN080

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 23,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SM8100 "55


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SM8100

LG Television Model 55SM8100

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 15,900,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49SM8600 "49


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49SM8600

LG Television Model 49SM8600

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 14,500,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55NAN080 "55


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55NAN080

LG Television Model 55NAN080

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 14,450,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49SM8100 "49


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49SM8100

LG Television Model 49SM8100

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت بدون تخفیف: 12,300,000 تومان

قیمت نهایی: 11,193,000 تومان

تخفیف


1,107,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43UM7340 "43


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43UM7340

LG Television Model 43UM7340

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 7,900,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LM5500 "43


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LM5500

LG Television Model 43LM5500

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 6,550,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40JH412S "40


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40JH412S

GPlus Television Model GTV 40JH412S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 3,450,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD612N "32

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD612N

GPlus Television Model GTV 32JD612N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 2,450,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UN8060 "65


مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UN8060

LG Television Model 65UN8060

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه UHD 4K
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UN7340 "55


مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UN7340

LG Television Model 55UN7340

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43UN7340 "43


مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43UN7340

LG Television Model 43UN7340

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75KE921S "75

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75KE921S

GPlus Television Model GTV 75KE921S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر UHD4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KU922S "55

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KU922S

GPlus Television Model GTV 55KU922S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر UHD4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65KE821S

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65KE821S

GPlus Television Model GTV 65KE821S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KE821S

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KE821S

GPlus Television Model GTV 55KE821S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50KU722S

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50KU722S

GPlus Television Model GTV 50KU722S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KU722S

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KU722S

GPlus Television Model GTV 55KU722S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82KE821S

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82KE821S

GPlus Television Model GTV 82KE821S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65KU721S

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65KU721S

GPlus Television Model GTV 65KU721S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32KD612N "32

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32KD612N

GPlus Television Model GTV 32KD612N

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43KD412N "43

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43KD412N

GPlus Television Model GTV 43KD412N

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32KD412N "32

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32KD412N

GPlus Television Model GTV 32KD412N

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40KH612N "40

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40KH612N

GPlus Television Model GTV 40KH612N

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43KH612N "43

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43KH612N

GPlus Television Model GTV 43KH612N

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50KH512N "50

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50KH512N

GPlus Television Model GTV 50KH512N

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SK8100 "55


مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SK8100

LG Television Model 55SK8100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED77G7T "77

مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED77G7T

LG Television Model OLED77G7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55B8GI "55

مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55B8GI

LG Television Model OLED55B8GI

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JU922S "50

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JU922S

GPlus Television Model GTV 50JU922S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU922N "55


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU922N

GPlus Television Model GTV 55JU922N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU922S "55


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU922S

GPlus Television Model GTV 55JU922S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JU922N "50

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JU922N

GPlus Television Model GTV 50JU922N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD712N "32

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD712N

GPlus Television Model GTV 32JD712N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UM7340 "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UM7340

LG Television Model 55UM7340

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43UK6300 "43

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43UK6300

LG Television Model 43UK6300

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UK6300 "49

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UK6300

LG Television Model 49UK6300

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK6300 "55

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK6300

LG Television Model 55UK6300

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43UK6400 "43

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43UK6400

LG Television Model 43UK6400

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UK6400 "49

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UK6400

LG Television Model 49UK6400

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK6400 "55

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK6400

LG Television Model 55UK6400

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LK5100 "43

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LK5100

LG Television Model 43LK5100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LK5100 "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LK5100

LG Television Model 49LK5100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 32LK5100 "32

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 32LK5100

LG Television Model 32LK5100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49SK8100 "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49SK8100

LG Television Model 49SK8100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65G7T "65

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65G7T

LG Television Model OLED65G7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED77W7T "77


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED77W7T

LG Television Model OLED77W7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65W7T "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65W7T

LG Television Model OLED65W7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65C7GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65C7GI

LG Television Model OLED65C7GI

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55C7GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55C7GI

LG Television Model OLED55C7GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55A7GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55A7GI

LG Television Model OLED55A7GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 32LW300 "32

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 32LW300

LG Television Model 32LW300

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UK77000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UK77000GI

LG Television Model 49UK77000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK77000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK77000GI

LG Television Model 55UK77000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UK77000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UK77000GI

LG Television Model 65UK77000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43UK66000GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43UK66000GI

LG Television Model 43UK66000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UK66000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UK66000GI

LG Television Model 49UK66000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 75UK71500GI "75


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 75UK71500GI

LG Television Model 75UK71500GI

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK69000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK69000GI

LG Television Model 55UK69000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UK69000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UK69000GI

LG Television Model 65UK69000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK61000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK61000GI

LG Television Model 55UK61000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UK61000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UK61000GI

LG Television Model 65UK61000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65C8GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65C8GI

LG Television Model OLED65C8GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55C8GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55C8GI

LG Television Model OLED55C8GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65E8GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65E8GI

LG Television Model OLED65E8GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55E8GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55E8GI

LG Television Model OLED55E8GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LK60300GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LK60300GI

LG Television Model 43LK60300GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LK63000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LK63000GI

LG Television Model 49LK63000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LK63000GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LK63000GI

LG Television Model 43LK63000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 75SK81000GI "75


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 75SK81000GI

LG Television Model 75SK81000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه ULTRA HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65SK95000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65SK95000GI

LG Television Model 65SK95000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه ULTRA HD 4K
کیفیت تصویر Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65SK79000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65SK79000GI

LG Television Model 65SK79000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SK79000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SK79000GI

LG Television Model 55SK79000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49SK79000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49SK79000GI

LG Television Model 49SK79000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65SK85000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65SK85000GI

LG Television Model 65SK85000GI

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SK85000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SK85000GI

LG Television Model 55SK85000GI

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SK80000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SK80000GI

LG Television Model 55SK80000GI

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65SK80000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65SK80000GI

LG Television Model 65SK80000GI

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32GD412N "32


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32GD412N

GPlus Television Model GTV 32GD412N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43GH412N "43


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43GH412N

GPlus Television Model GTV 43GH412N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50GH412N "50


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50GH412N

GPlus Television Model GTV 50GH412N

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55GU812S "55


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55GU812S

GPlus Television Model GTV 55GU812S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40GH412A "40

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40GH412A

GPlus Television Model GTV 40GH412A

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65GU811N "65

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65GU811N

GPlus Television Model GTV 65GU811N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50GU812S "50

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50GU812S

GPlus Television Model GTV 50GU812S

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65JU821S "65


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65JU821S

GPlus Television Model GTV 65JU821S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU811N "55


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU811N

GPlus Television Model GTV 55JU811N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU812N "55


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU812N

GPlus Television Model GTV 55JU812N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 49JU812N "49

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 49JU812N

GPlus Television Model GTV 49JU812N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 49JU811N "49

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 49JU811N

GPlus Television Model GTV 49JU811N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UM7340 "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UM7340

LG Television Model 49UM7340

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD512N "32

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD512N

GPlus Television Model GTV 32JD512N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD412N "32


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD412N

GPlus Television Model GTV 32JD412N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 50UM7340 "50


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 50UM7340

LG Television Model 50UM7340

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LK6100 "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LK6100

LG Television Model 49LK6100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD