انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
تلویزیون ال جی مدل OLED65E8GI "65


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65E8GI

LG Television Model OLED65E8GI

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 92,323,000 تومان

قیمت نهایی: 89,553,310 تومان

تخفیف


2,769,690 تومان

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65C8GI "65


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65C8GI

LG Television Model OLED65C8GI

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 70,675,000 تومان

قیمت نهایی: 68,554,750 تومان

تخفیف


2,120,250 تومان

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55C8GI "55


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55C8GI

LG Television Model OLED55C8GI

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 40,612,000 تومان

قیمت نهایی: 39,393,640 تومان

تخفیف


1,218,360 تومان

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55B8GI "55

مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55B8GI

LG Television Model OLED55B8GI

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 37,521,000 تومان

قیمت نهایی: 36,395,370 تومان

تخفیف


1,125,630 تومان

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65SM9000 "65


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65SM9000

LG Television Model 65SM9000

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 34,500,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65NAN080 "65


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65NAN080

LG Television Model 65NAN080

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 26,930,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65SM8100 "65


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65SM8100

LG Television Model 65SM8100

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 26,500,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UM7660 "65


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UM7660

LG Television Model 65UM7660

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 24,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UN8060 "65


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UN8060

LG Television Model 65UN8060

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 22,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه UHD 4K
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UH65200GI "55


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UH65200GI

LG Television Model 55UH65200GI

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 20,500,000 تومان

قیمت نهایی: 19,885,000 تومان

تخفیف


615,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55NANO86 "55

مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55NANO86

LG Television Model 55NANO86

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 19,800,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Nano Cell
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55NAN080 "55


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55NAN080

LG Television Model 55NAN080

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 18,050,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SM8100 "55


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SM8100

LG Television Model 55SM8100

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 17,900,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65KU721S "65

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65KU721S

GPlus Television Model GTV 65KU721S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 16,400,000 تومان

قیمت نهایی: 15,908,000 تومان

تخفیف


492,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49SM8100 "49


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49SM8100

LG Television Model 49SM8100

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 14,390,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UN8060 "55

مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UN8060

LG Television Model 55UN8060

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 14,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UN7340 "55


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UN7340

LG Television Model 55UN7340

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 13,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UN7340 "49


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UN7340

LG Television Model 49UN7340

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 11,800,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LJ52100GI "43

مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LJ52100GI

LG Television Model 43LJ52100GI

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 11,700,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LH51300GI "43


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LH51300GI

LG Television Model 43LH51300GI

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 11,700,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KU922S "55


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KU922S

GPlus Television Model GTV 55KU922S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 10,600,000 تومان

قیمت نهایی: 10,388,000 تومان

تخفیف


212,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر UHD4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KU722S "55


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KU722S

GPlus Television Model GTV 55KU722S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 9,250,000 تومان

قیمت نهایی: 8,880,000 تومان

تخفیف


370,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LK5730 "49


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LK5730

LG Television Model 49LK5730

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 8,990,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43UN7340 "43


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43UN7340

LG Television Model 43UN7340

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 8,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50KU722S "50

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50KU722S

GPlus Television Model GTV 50KU722S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 7,950,000 تومان

قیمت نهایی: 7,632,000 تومان

تخفیف


318,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LM6300 "43


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LM6300

LG Television Model 43LM6300

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 7,200,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LK5730 "43


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LK5730

LG Television Model 43LK5730

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 7,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LM5500 "43


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LM5500

LG Television Model 43LM5500

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 6,990,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50KH512N "50


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50KH512N

GPlus Television Model GTV 50KH512N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 6,500,000 تومان

قیمت نهایی: 6,240,000 تومان

تخفیف


260,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43KH612N "43


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43KH612N

GPlus Television Model GTV 43KH612N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 5,600,000 تومان

قیمت نهایی: 5,376,000 تومان

تخفیف


224,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40KH612N "40

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40KH612N

GPlus Television Model GTV 40KH612N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 5,150,000 تومان

قیمت نهایی: 4,995,500 تومان

تخفیف


154,500 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43KH412N "43


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43KH412N

GPlus Television Model GTV 43KH412N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 4,980,000 تومان

قیمت نهایی: 4,930,200 تومان

تخفیف


49,800 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32KD612N "32


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32KD612N

GPlus Television Model GTV 32KD612N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 3,450,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32KD412N "32


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32KD412N

GPlus Television Model GTV 32KD412N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 2,800,000 تومان

قیمت نهایی: 2,772,000 تومان

تخفیف


28,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75KE921S "75

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75KE921S

GPlus Television Model GTV 75KE921S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر UHD4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82KE821S

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82KE821S

GPlus Television Model GTV 82KE821S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65KE821S

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65KE821S

GPlus Television Model GTV 65KE821S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KE821S

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KE821S

GPlus Television Model GTV 55KE821S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SK8100 "55


مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SK8100

LG Television Model 55SK8100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED77G7T "77

مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED77G7T

LG Television Model OLED77G7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65G7T "65

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65G7T

LG Television Model OLED65G7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED77W7T "77


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED77W7T

LG Television Model OLED77W7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65W7T "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65W7T

LG Television Model OLED65W7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65C7GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65C7GI

LG Television Model OLED65C7GI

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55C7GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55C7GI

LG Television Model OLED55C7GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55A7GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55A7GI

LG Television Model OLED55A7GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 32LW300 "32

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 32LW300

LG Television Model 32LW300

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UK77000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UK77000GI

LG Television Model 49UK77000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK77000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK77000GI

LG Television Model 55UK77000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UK77000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UK77000GI

LG Television Model 65UK77000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43UK66000GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43UK66000GI

LG Television Model 43UK66000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UK66000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UK66000GI

LG Television Model 49UK66000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 75UK71500GI "75


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 75UK71500GI

LG Television Model 75UK71500GI

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK69000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK69000GI

LG Television Model 55UK69000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UK69000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UK69000GI

LG Television Model 65UK69000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK61000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK61000GI

LG Television Model 55UK61000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UK61000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UK61000GI

LG Television Model 65UK61000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 32LH51300GI "32


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 32LH51300GI

LG Television Model 32LH51300GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 29MT45000GI "29

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 29MT45000GI

LG Television Model 29MT45000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 24MT45000GI "24


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 24MT45000GI

LG Television Model 24MT45000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LH59000GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LH59000GI

LG Television Model 43LH59000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LH60200GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LH60200GI

LG Television Model 43LH60200GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LH60000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LH60000GI

LG Television Model 49LH60000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LH60200GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LH60200GI

LG Television Model 49LH60200GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LH62000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LH62000GI

LG Television Model 49LH62000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55LH54500GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55LH54500GI

LG Television Model 55LH54500GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55LH60000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55LH60000GI

LG Television Model 55LH60000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55EG91000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55EG91000GI

LG Television Model 55EG91000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 79UH95300GI "79

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 79UH95300GI

LG Television Model 79UH95300GI

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UH95000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UH95000GI

LG Television Model 55UH95000GI

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UH95000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UH95000GI

LG Television Model 65UH95000GI

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UH85000GI "49

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UH85000GI

LG Television Model 49UH85000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UB85000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UB85000GI

LG Television Model 55UB85000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LH60000GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LH60000GI

LG Television Model 43LH60000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UH61700GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UH61700GI

LG Television Model 55UH61700GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UH65200GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UH65200GI

LG Television Model 49UH65200GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UH61700GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UH61700GI

LG Television Model 49UH61700GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43UH65200GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43UH65200GI

LG Television Model 43UH65200GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43UH61700GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43UH61700GI

LG Television Model 43UH61700GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55LB67000GI

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55LB67000GI

LG Television Model 55LB67000GI

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LH55500GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LH55500GI

LG Television Model 49LH55500GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LH54100GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LH54100GI

LG Television Model 49LH54100GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LH51300GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LH51300GI

LG Television Model 49LH51300GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LH54100GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LH54100GI

LG Television Model 43LH54100GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65EG960T "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65EG960T

LG Television Model 65EG960T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55EC93000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55EC93000GI

LG Television Model 55EC93000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 79UG88000GI "79


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 79UG88000GI

LG Television Model 79UG88000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه SUPER UHD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UG87000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UG87000GI

LG Television Model 65UG87000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه SUPER UHD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UG87000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UG87000GI

LG Television Model 55UG87000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه SUPER UHD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55EG92000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55EG92000GI

LG Television Model 55EG92000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65EC970T "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65EC970T

LG Television Model 65EC970T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 60UB85000GI "60


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 60UB85000GI

LG Television Model 60UB85000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر