انتخاب برند:
همه برندها ال جی
ترتیب قیمت:
چاپ
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73GS "28


مقایسه
موجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73GS

LG Side By Side Model MDN73GS

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 33,758,000 تومان

عمق با درب 758mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73NS "28


مقایسه
موجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73NS

LG Side By Side Model MDN73NS

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 33,085,969 تومان

عمق با درب 758mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXI555NS "32


مقایسه
موجود
A++
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXI555NS

LG Side By Side Model SXI555NS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 30,780,000 تومان

قیمت نهایی: 30,164,400 تومان

تخفیف


615,600 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXI555W "32

مقایسه
موجود
A++
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXI555W

LG Side By Side Model SXI555W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 29,650,000 تومان

قیمت نهایی: 29,057,000 تومان

تخفیف


593,000 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXI535NS "28


مقایسه
موجود
A++
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXI535NS

LG Side By Side Model SXI535NS

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 25,800,000 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB550NS "32


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB550NS

LG Side By Side Model SXB550NS

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 25,740,000 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXI535W "28


مقایسه
موجود
A++
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXI535W

LG Side By Side Model SXI535W

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 24,890,000 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB550WB "32


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB550WB

LG Side By Side Model SXB550WB

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 24,320,000 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB530TS "28


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB530TS

LG Side By Side Model SXB530TS

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 22,700,000 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB530WB "28


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB530WB

LG Side By Side Model SXB530WB

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 20,970,000 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP430TS "28


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP430TS

LG Side By Side Model SXP430TS

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 17,880,000 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP430WB "28


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP430WB

LG Side By Side Model SXP430WB

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 16,770,000 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل GC J247SLUV "28


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل GC J247SLUV

LG Side By Side Model GC J247SLUV

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 15,900,000 تومان

تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل J33


مقایسه
به زودی
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل J33

LG Side By Side Model J33

گارانتی : سلامت فیزیکی

تعداد طبقات فریزر 2
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP450NS "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP450NS

LG Side By Side Model SXP450NS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB550TS "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB550TS

LG Side By Side Model SXB550TS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73W "28


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73W

LG Side By Side Model MDN73W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 758mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر