انتخاب برند:
همه برندها ال جی
ترتیب قیمت:
چاپ
ساید بای ساید ال جی مدل MDP860DB "34


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDP860DB

LG Side By Side Model MDP860DB

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 44,087,993 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN76SS "34


مقایسه
موجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN76SS

LG Side By Side Model MDN76SS

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 38,524,000 تومان

عمق با درب 923mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 6کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73NS "28


مقایسه
موجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73NS

LG Side By Side Model MDN73NS

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 33,086,000 تومان

عمق با درب 758mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73W "28


مقایسه
موجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73W

LG Side By Side Model MDN73W

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 31,606,948 تومان

عمق با درب 758mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB550NS "32


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB550NS

LG Side By Side Model SXB550NS

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 27,000,000 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB550WB "32


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB550WB

LG Side By Side Model SXB550WB

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 26,000,000 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB530WB "28


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB530WB

LG Side By Side Model SXB530WB

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 23,500,000 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX B534S "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX B534S

LG Side By Side Model SX B534S

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 898mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 3 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX B534W "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX B534W

LG Side By Side Model SX B534W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 898mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 3 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB55SS "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB55SS

LG Side By Side Model SXB55SS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 883mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 7 طبقه
تعداد طبقات فریزر 6 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB55WB "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB55WB

LG Side By Side Model SXB55WB

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 883mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 7 طبقه
تعداد طبقات فریزر 6 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX5530TB

مقایسه
ناموجود
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX5530TB

LG Side By Side Model SX5530TB

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX5530WB

مقایسه
ناموجود
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX5530WB

LG Side By Side Model SX5530WB

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX B528T "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX B528T

LG Side By Side Model SX B528T

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 733mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 7 طبقه
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX B528W "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX B528W

LG Side By Side Model SX B528W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 733mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 7 طبقه
تعداد طبقات فریزر 5 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX P428T "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX P428T

LG Side By Side Model SX P428T

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 733mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 3 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX P428W "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX P428W

LG Side By Side Model SX P428W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 733mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه
تعداد طبقات فریزر 3 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN76W "34


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN76W

LG Side By Side Model MDN76W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 923mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 6 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل FX634SS "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل FX634SS

LG Side By Side Model FX634SS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 920mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 3 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل FX634WS "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل FX634WS

LG Side By Side Model FX634WS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 920mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 3 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB53WB "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB53WB

LG Side By Side Model SXB53WB

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 738mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB53TS "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB53TS

LG Side By Side Model SXB53TS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 738mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXS33W "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXS33W

LG Side By Side Model SXS33W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 738mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXS33TS "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXS33TS

LG Side By Side Model SXS33TS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 738mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDF62W 28


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDF62W

LG Side By Side Model MDF62W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 869mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDF62NS "28


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDF62NS

LG Side By Side Model MDF62NS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 869mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP45WB "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP45WB

LG Side By Side Model SXP45WB

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 898 mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP45SS "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP45SS

LG Side By Side Model SXP45SS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 898 mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDP86DB "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDP86DB

LG Side By Side Model MDP86DB

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 923 mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 6 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP432W "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP432W

LG Side By Side Model SXP432W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 733mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP432S "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP432S

LG Side By Side Model SXP432S

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 733mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX5534WB "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX5534WB

LG Side By Side Model SX5534WB

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 898mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3+3کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX5534S "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX5534S

LG Side By Side Model SX5534S

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 898mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3+3کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73GS "28


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73GS

LG Side By Side Model MDN73GS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 758mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MD734WN "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MD734WN

LG Side By Side Model MD734WN

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 923mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 1+4کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MD734SN "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MD734SN

LG Side By Side Model MD734SN

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 923mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 1+4کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB532W "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB532W

LG Side By Side Model SXB532W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 883mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 6
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB532S "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB532S

LG Side By Side Model SXB532S

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 883mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 6
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل WP834SF "34


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل WP834SF

LG Side By Side Model WP834SF

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 923 mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3طبقه+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX5532TD "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX5532TD

LG Side By Side Model SX5532TD

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX5532WD "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX5532WD

LG Side By Side Model SX5532WD

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX5532WB "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX5532WB

LG Side By Side Model SX5532WB

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 7
تعداد طبقات فریزر 6
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SX5532SB "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SX5532SB

LG Side By Side Model SX5532SB

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 7
تعداد طبقات فریزر 6
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB531NS "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB531NS

LG Side By Side Model SXB531NS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 6 طبقه
تعداد طبقات فریزر 6 طبقه
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB535NS "28


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB535NS

LG Side By Side Model SXB535NS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXS230W "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXS230W

LG Side By Side Model SXS230W

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4+2کشو
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXS230DS "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXS230DS

LG Side By Side Model SXS230DS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 4+2کشو
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN770LB "38


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN770LB

LG Side By Side Model MDN770LB

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP450WB "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP450WB

LG Side By Side Model SXP450WB

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP450TS "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP450TS

LG Side By Side Model SXP450TS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB550TS "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB550TS

LG Side By Side Model SXB550TS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SG1 "34


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SG1

LG Side By Side Model SG1

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB530TS "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB530TS

LG Side By Side Model SXB530TS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP430WB "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP430WB

LG Side By Side Model SXP430WB

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP430TS "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP430TS

LG Side By Side Model SXP430TS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP450NS "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP450NS

LG Side By Side Model SXP450NS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDI765DB "34


مقایسه
ناموجود
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDI765DB

LG Side By Side Model MDI765DB

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر