انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73GS "28


مقایسه
موجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73GS

LG Side By Side Model MDN73GS

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 33,758,000 تومان

عمق با درب 758mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73NS "28


مقایسه
موجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73NS

LG Side By Side Model MDN73NS

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 33,085,969 تومان

عمق با درب 758mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل GC J247SLUV "28


مقایسه
موجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل GC J247SLUV

LG Side By Side Model GC J247SLUV

گارانتی : سلامت فیزیکی

قیمت نهایی: 22,000,000 تومان

تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705S

مقایسه
موجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705S

GPlus Side By Side Model GSS J705S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 11,700,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905T


مقایسه
موجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905T

GPlus Side By Side Model GSS J905T

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 11,200,000 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905W


مقایسه
موجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905W

GPlus Side By Side Model GSS J905W

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 10,600,000 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J906BG


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J906BG

GPlus Side By Side Model GSS J906BG

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703S

مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703S

GPlus Side By Side Model GSS J703S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703T

مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703T

GPlus Side By Side Model GSS J703T

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705T

مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705T

GPlus Side By Side Model GSS J705T

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705W

مقایسه
به زودی
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705W

GPlus Side By Side Model GSS J705W

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J706BG

مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J706BG

GPlus Side By Side Model GSS J706BG

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905S


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905S

GPlus Side By Side Model GSS J905S

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل GR J337CSBL


مقایسه
به زودی
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل GR J337CSBL

LG Side By Side Model GR J337CSBL

گارانتی : سلامت فیزیکی

تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل GR J337CVBL


مقایسه
به زودی
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل GR J337CVBL

LG Side By Side Model GR J337CVBL

گارانتی : سلامت فیزیکی

تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل J33


مقایسه
به زودی
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل J33

LG Side By Side Model J33

گارانتی : سلامت فیزیکی

تعداد طبقات فریزر 2
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSX

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSX

GPlus Side By Side Model GSX

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP450WB "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP450WB

LG Side By Side Model SXP450WB

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB550WB "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB550WB

LG Side By Side Model SXB550WB

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB550TS "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB550TS

LG Side By Side Model SXB550TS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB530WB "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB530WB

LG Side By Side Model SXB530WB

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB530TS "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB530TS

LG Side By Side Model SXB530TS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP430WB "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP430WB

LG Side By Side Model SXP430WB

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP430TS "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP430TS

LG Side By Side Model SXP430TS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB550NS "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB550NS

LG Side By Side Model SXB550NS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP450NS "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP450NS

LG Side By Side Model SXP450NS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXI535NS "28


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXI535NS

LG Side By Side Model SXI535NS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXI535W "28


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXI535W

LG Side By Side Model SXI535W

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXI555W "32

مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXI555W

LG Side By Side Model SXI555W

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXI555NS "32


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXI555NS

LG Side By Side Model SXI555NS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73W "28


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73W

LG Side By Side Model MDN73W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 758mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر