انتخاب برند:
همه برندها ال جی
ترتیب قیمت:
چاپ
کولرگازی ال جی مدل TB307SK1 30000BTU


مقایسه
موجود
A+
ال جی

کولرگازی ال جی مدل TB307SK1

LG Air Conditioning Model TB307SK1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 15,700,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NA248SK3 24000BTU


مقایسه
موجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NA248SK3

LG Air Conditioning Model NA248SK3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 14,200,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT247SK3 24000BTU


مقایسه
موجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT247SK3

LG Air Conditioning Model NT247SK3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 14,000,000 تومان

قیمت نهایی: 12,040,000 تومان

تخفیف


1,960,001 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF247ST3 24000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF247ST3

LG Air Conditioning Model NF247ST3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 12,990,000 تومان

قیمت نهایی: 11,950,800 تومان

تخفیف


1,039,200 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NP187SK1 18000BTU


مقایسه
موجود
A++++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NP187SK1

LG Air Conditioning Model NP187SK1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 11,100,000 تومان

قیمت نهایی: 10,767,000 تومان

تخفیف


333,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NA188SK3 18000BTU


مقایسه
موجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NA188SK3

LG Air Conditioning Model NA188SK3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 10,919,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT249SQ1 24000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT249SQ1

LG Air Conditioning Model NT249SQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 10,800,000 تومان

قیمت نهایی: 10,476,000 تومان

تخفیف


324,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF187ST3 18000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF187ST3

LG Air Conditioning Model NF187ST3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 10,500,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF249SQ1 24000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF249SQ1

LG Air Conditioning Model NF249SQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 9,800,000 تومان

قیمت نهایی: 9,408,000 تومان

تخفیف


392,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT189SQ1 18000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT189SQ1

LG Air Conditioning Model NT189SQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 9,800,000 تومان

قیمت نهایی: 9,408,000 تومان

تخفیف


392,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NA128SK1 12000BTU


مقایسه
موجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NA128SK1

LG Air Conditioning Model NA128SK1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 9,200,000 تومان

قیمت نهایی: 9,108,000 تومان

تخفیف


92,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF189SQ1 18000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF189SQ1

LG Air Conditioning Model NF189SQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 8,400,000 تومان

قیمت نهایی: 8,232,000 تومان

تخفیف


168,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NA098SK1 9000BTU


مقایسه
موجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NA098SK1

LG Air Conditioning Model NA098SK1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 8,000,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NP097SK1 9000BTU


مقایسه
موجود
A++++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NP097SK1

LG Air Conditioning Model NP097SK1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 7,360,000 تومان

قیمت نهایی: 7,286,400 تومان

تخفیف


73,600 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT129SQ1 12000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT129SQ1

LG Air Conditioning Model NT129SQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 7,200,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT097SK1 9000BTU


مقایسه
موجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT097SK1

LG Air Conditioning Model NT097SK1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 6,870,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF128ST1 12000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF128ST1

LG Air Conditioning Model NF128ST1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 6,800,000 تومان

کمپرسور اینورتر Dual Inverter
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT099SQ1 9000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT099SQ1

LG Air Conditioning Model NT099SQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 6,800,000 تومان

قیمت نهایی: 6,664,000 تومان

تخفیف


136,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF098ST1 9000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF098ST1

LG Air Conditioning Model NF098ST1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 5,800,000 تومان

کمپرسور اینورتر Dual Inverter
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل AV096MTQ 9000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل AV096MTQ

LG Air Conditioning Model AV096MTQ

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل AV126MTQ 12000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل AV126MTQ

LG Air Conditioning Model AV126MTQ

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل AV186MTQ 18000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل AV186MTQ

LG Air Conditioning Model AV186MTQ

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل AV246MTQ 24000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل AV246MTQ

LG Air Conditioning Model AV246MTQ

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل SV096STQ3

مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل SV096STQ3

LG Air Conditioning Model SV096STQ3

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل SV126STQ3

مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل SV126STQ3

LG Air Conditioning Model SV126STQ3

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل SV186STQ3

مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل SV186STQ3

LG Air Conditioning Model SV186STQ3

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل SV246STQ3

مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل SV246STQ3

LG Air Conditioning Model SV246STQ3

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل RV186STQ

مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل RV186STQ

LG Air Conditioning Model RV186STQ

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل RV246STQ

مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل RV246STQ

LG Air Conditioning Model RV246STQ

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل TV096STQ

مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل TV096STQ

LG Air Conditioning Model TV096STQ

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل TV126STQ

مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل TV126STQ

LG Air Conditioning Model TV126STQ

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل TV186STQ

مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل TV186STQ

LG Air Conditioning Model TV186STQ

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل TV246STQ

مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل TV246STQ

LG Air Conditioning Model TV246STQ

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل BV096STQ 9000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل BV096STQ

LG Air Conditioning Model BV096STQ

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل BV126STQ 12000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل BV126STQ

LG Air Conditioning Model BV126STQ

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل BV186STQ 18000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل BV186STQ

LG Air Conditioning Model BV186STQ

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل BV246STQ 24000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل BV246STQ

LG Air Conditioning Model BV246STQ

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NV096STQ 9000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NV096STQ

LG Air Conditioning Model NV096STQ

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NV126STQ 12000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NV126STQ

LG Air Conditioning Model NV126STQ

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NV186STQ 18000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NV186STQ

LG Air Conditioning Model NV186STQ

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NV246STQ 24000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NV246STQ

LG Air Conditioning Model NV246STQ

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NB246TQ 24000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NB246TQ

LG Air Conditioning Model NB246TQ

گارانتی : گلدیران

متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NB186TQ 18000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NB186TQ

LG Air Conditioning Model NB186TQ

گارانتی : گلدیران

متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NB126TQ 12000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NB126TQ

LG Air Conditioning Model NB126TQ

گارانتی : گلدیران

متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NB096TQ 9000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NB096TQ

LG Air Conditioning Model NB096TQ

گارانتی : گلدیران

متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل TV306STQ 30000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل TV306STQ

LG Air Conditioning Model TV306STQ

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل S126TQ 12000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل S126TQ

LG Air Conditioning Model S126TQ

گارانتی : گلدیران

متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NB186TC 18000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NB186TC

LG Air Conditioning Model NB186TC

گارانتی : گلدیران

متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NB246TC 24000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NB246TC

LG Air Conditioning Model NB246TC

گارانتی : گلدیران

متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل S186TC 18000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل S186TC

LG Air Conditioning Model S186TC

گارانتی : گلدیران

متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل S126MQ 12000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل S126MQ

LG Air Conditioning Model S126MQ

گارانتی : گلدیران

متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل APW48GTAO 48000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل APW48GTAO

LG Air Conditioning Model APW48GTAO

گارانتی : گلدیران

نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NP127SK1 12000BTU


مقایسه
ناموجود
A++++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NP127SK1

LG Air Conditioning Model NP127SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NP247SK1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
A++++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NP247SK1

LG Air Conditioning Model NP247SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NP277SK1 27000BTU


مقایسه
ناموجود
A++++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NP277SK1

LG Air Conditioning Model NP277SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT127SK1 12000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT127SK1

LG Air Conditioning Model NT127SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT187SK3 18000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT187SK3

LG Air Conditioning Model NT187SK3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF187SKT3 C 18000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF187SKT3 C

LG Air Conditioning Model NF187SKT3 C

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF247SK3 C 24000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF247SK3 C

LG Air Conditioning Model NF247SK3 C

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل APW50LT3E0 50000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل APW50LT3E0

LG Air Conditioning Model APW50LT3E0

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل APW50GT3E0 50000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل APW50GT3E0

LG Air Conditioning Model APW50GT3E0

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر