انتخاب برند:
همه برندها ال جی
ترتیب قیمت:
چاپ
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC75T 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC75T

LG Dishwasher Model DC75T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 38db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC75W 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC75W

LG Dishwasher Model DC75W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 38db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC65W 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC65W

LG Dishwasher Model DC65W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 41db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC65ST 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC65ST

LG Dishwasher Model DC65ST

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 41db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC45T 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC45T

LG Dishwasher Model DC45T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 43db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC45W 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC45W

LG Dishwasher Model DC45W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 43db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC34T 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC34T

LG Dishwasher Model DC34T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 10L
میزان صدا 43db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC34W 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC34W

LG Dishwasher Model DC34W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 10L
میزان صدا 43db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DE24T 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DE24T

LG Dishwasher Model DE24T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 10L
میزان صدا 45db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DE24W 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DE24W

LG Dishwasher Model DE24W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 10L
میزان صدا 45db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DE14W 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DE14W

LG Dishwasher Model DE14W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 10L
میزان صدا 45db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل KD 810NW

مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل KD 810NW

LG Dishwasher Model KD 810NW

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC75B 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC75B

LG Dishwasher Model DC75B

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 38db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC35T 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC35T

LG Dishwasher Model DC35T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 43db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC35W 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC35W

LG Dishwasher Model DC35W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 43db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC32T 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC32T

LG Dishwasher Model DC32T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 10L
میزان صدا 43db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC32W 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC32W

LG Dishwasher Model DC32W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 10L
میزان صدا 43db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC34S 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC34S

LG Dishwasher Model DC34S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 10L
میزان صدا 43db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC45S 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC45S

LG Dishwasher Model DC45S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 43db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC65S 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC65S

LG Dishwasher Model DC65S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 41db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD64W 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD64W

LG Dishwasher Model XD64W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 46db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD64S 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD64S

LG Dishwasher Model XD64S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 46db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD74S 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD74S

LG Dishwasher Model XD74S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 44db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD74W 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD74W

LG Dishwasher Model XD74W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 44db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر