• تکنولوژی صفحه
  • UHD 4K
  • ULTRA HD 4K
  • LED
  • OLED
  • QLED
  • SUPER UHD
  • UHD
  • ULTRA HD
  • ULTRA HD 4K
 • سایزصفحه
  • 105 اینچ
  • 24 اینچ
  • 29 اینچ
  • 32 اینچ
  • 40 اینچ
  • 42 اینچ
  • 43 اینچ
  • 49 اینچ
  • 50 اینچ
  • 55 اینچ
  • 60 اینچ
  • 65
  • 65 اینچ
  • 75 اینچ
  • 77 اینچ
  • 79 اینچ
  • 86 اینچ
  • 98 اینچ
 • کیفیت تصویر
  • 4K
  • 4K Nano Cell
  • 4K UHD
  • 4K Ultra HD
  • 5K
  • FHD
  • Full HD
  • HD
  • UHD - 4K
  • UHD4K
  • Ultra HD
  • Ultra HD - 4K
  • تمام اچ دی – FULL HD
 • نوع صفحه
  • Edge
  • تخت
  • خمیده
  • منحنی
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ال جی مارکت

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED65E8GI "65 تلویزیون ال جی مدل: OLED65E8GI ال جی

گارانتی : گلدیران

92,323,000 تومان

89,553,310 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED65C8GI "65 تلویزیون ال جی مدل: OLED65C8GI ال جی

گارانتی : گلدیران

70,675,000 تومان

68,554,750 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED55C8GI "55 تلویزیون ال جی مدل: OLED55C8GI ال جی

گارانتی : گلدیران

40,612,000 تومان

39,393,640 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED55B8GI "55 تلویزیون ال جی مدل: OLED55B8GI ال جی

گارانتی : گلدیران

37,521,000 تومان

36,395,370 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 65SM9000 "65 تلویزیون ال جی مدل: 65SM9000 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

34,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 65NAN080 "65 تلویزیون ال جی مدل: 65NAN080 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

26,930,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 65SM8100 "65 تلویزیون ال جی مدل: 65SM8100 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

26,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 65UM7660 "65 تلویزیون ال جی مدل: 65UM7660 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

24,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 65UN8060 "65 تلویزیون ال جی مدل: 65UN8060 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

22,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UH65200GI "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UH65200GI ال جی

گارانتی : گلدیران

20,500,000 تومان

19,885,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55NANO86 "55 تلویزیون ال جی مدل: 55NANO86 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

19,800,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55NAN080 "55 تلویزیون ال جی مدل: 55NAN080 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

18,050,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55SM8100 "55 تلویزیون ال جی مدل: 55SM8100 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

17,900,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65KU721S "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65KU721S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

16,400,000 تومان

15,908,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49SM8100 "49 تلویزیون ال جی مدل: 49SM8100 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

14,390,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UN8060 "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UN8060 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

14,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UN7340 "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UN7340 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

13,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49UN7340 "49 تلویزیون ال جی مدل: 49UN7340 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

11,800,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43LJ52100GI "43 تلویزیون ال جی مدل: 43LJ52100GI ال جی

گارانتی : گلدیران

11,700,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43LH51300GI "43 تلویزیون ال جی مدل: 43LH51300GI ال جی

گارانتی : گلدیران

11,700,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KU922S "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55KU922S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

10,600,000 تومان

10,388,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KU722S "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55KU722S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

9,250,000 تومان

8,880,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49LK5730 "49 تلویزیون ال جی مدل: 49LK5730 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

8,990,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43UN7340 "43 تلویزیون ال جی مدل: 43UN7340 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

8,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50KU722S "50 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50KU722S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

7,950,000 تومان

7,632,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43LM6300 "43 تلویزیون ال جی مدل: 43LM6300 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

7,200,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43LK5730 "43 تلویزیون ال جی مدل: 43LK5730 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

7,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43LM5500 "43 تلویزیون ال جی مدل: 43LM5500 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

6,990,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50KH512N "50 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50KH512N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

6,500,000 تومان

6,240,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43KH612N "43 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-43KH612N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

5,600,000 تومان

5,376,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40KH612N "40 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-40KH612N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

5,150,000 تومان

4,995,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43KH412N "43 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-43KH412N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

4,980,000 تومان

4,930,200 تومان

مقایسه
موجود