• ظرفیت معرف
  • 12000BTU
  • 18000BTU
  • 24000BTU
  • 30000BTU
  • 48000BTU
  • 9000BTU
 • کمپرسور اینورتر
  • دارد
  • روتاری
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ال جی مارکت

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC FH48LN3 48000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-FH48LN3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

42,000,000 تومان

40,320,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM30JN3 30000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM30JN3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

31,900,000 تومان

30,943,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30L1 30000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TE30L1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

26,500,000 تومان

25,440,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24JN3 24000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM24JN3 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

22,200,000 تومان

21,534,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24L1 24000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM24L1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

18,500,000 تومان

17,760,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18L1 18000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM18L1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

14,600,000 تومان

14,016,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM12L1 12000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM12L1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

11,100,000 تومان

10,656,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9L1 9000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM9L1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

9,900,000 تومان

9,504,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30JN1 30000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TE30JN1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9LN1 9000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM9LN1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM12LN1 12000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM12LN1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18LN1 18000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM18LN1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24LN1 24000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM24LN1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30LN1 30000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TE30LN1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24LN3 24000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM24LN3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30LN3 30000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TE30LN3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9JN1 GAC TM9JU1 9000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM9JN1 GAC-TM9JU1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM12JN1 GAC TM12JU1 12000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM12JN1 GAC-TM12JU1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18JN1 GAC TM18JU1 18000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM18JN1 GAC-TM18JU1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24JN1 GAC TM24JU1 24000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM24JN1 GAC-TM24JU1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM30JN3 GAC TM30JU3 30000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM30JN3 GAC-TM30JU3 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9JN1 9000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM9JN1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM12JN1 12000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM12JN1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18JN1 18000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM18JN1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24JN1 24000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM24JN1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود