• ظرفیت معرف
  • 12000BTU
  • 18000BTU
  • 24000BTU
  • 30000BTU
  • 9000BTU
 • کمپرسور اینورتر
  • دارد
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ال جی مارکت

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30JN1 GAC TE30JU1 30000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TE30JN1 GAC-TE30JU1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

27,100,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM30JN3 30000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM30JN3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

26,990,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24JN1 24000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM24JN1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

17,100,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18JN1 18000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM18JN1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

16,990,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM12JN1 12000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM12JN1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

14,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9JN1 9000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM9JN1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9JN1 GAC TM9JU1 9000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM9JN1 GAC-TM9JU1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM12JN1 GAC TM12JU1 12000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM12JN1 GAC-TM12JU1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18JN1 GAC TM18JU1 18000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM18JN1 GAC-TM18JU1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24JN1 GAC TM24JU1 24000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM24JN1 GAC-TM24JU1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24JN3 GAC TM24JU3 24000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM24JN3 GAC-TM24JU3 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM30JN3 GAC TM30JU3 30000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM30JN3 GAC-TM30JU3 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24JN3 24000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TM24JN3 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30JN1 30000BTU کولرگازی جی پلاس مدل: GAC-TE30JN1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود